logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-02-14 (tidigare: 2024-02-18)

Betraktelse: Prövningens stund

Bilden kommer från ödemarken i Judéen. Det var någonstans i de här trakterna som Jesus fördes ut av Anden direkt efter hans dop i Jordanfloden för att prövas av djävulen. Ordagrant står det i Matt 4:1 att Jesus fördes ”upp” i öknen. Det beskriver exakt geografin i Israel där öknen ligger på högre höjd än Jordandalen.

I det naturliga ogillar vi människor fasta och ökenperioder. I Bibeln ser vi däremot att det är dessa tider, när mycket av det vanliga skalas bort, som vi kommer närmare Herren. Vi kommer bildligt upp på en högre höjd!

I texten från 1 Mos 16 kastas vi in i berättelsen med orden: ”Abram och hans hustru Sarai var barnlösa.” Dessa få ord säger ändå mycket. De beskriver en hopplös ökensituation. I denna kultur var barnlöshet något skamfullt. Gud hade dock lovat dem ett eget barn som skulle bli deras arvinge (1 Mos 12:2).

Tio år tidigare hade Abram försökt adoptera sin tjänare Elieser för att få en arvinge, men Gud förtydligade då sitt löfte att det verkligen skulle vara hans egen son (1 Mos 15:2-4). Abraham är nu 85 år och Sarai 75 år (1 Mos 12:4, 17:17). Nu efter alla dessa år tröttnar de på att vänta och tar saken i egna händer. Sarai följde den dåtida kulturens tradition att ge en av sina tjänarinnor till sin man för att bli surrogatmor.

När Sarais tjänarinna Hagar blir gravid uppstår en komplicerad konflikt i familjen. I vers 5 finns faktiskt en intressant koppling till dagens politiska situation i Israel i vår tid. Sarai säger till Abram: ”Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!”

Ordet skymf är det hebreiska ordet ”hamas”. På hebreiska betyder detta ord våld, terror, destruktiv kraft och plundring. Första gången ordet används i Bibeln är i 1 Mos 6:11 där det beskriver den fruktansvärda ondska som rådde på jorden när Noa levde. På arabiska betyder samma ord entusiasm och hänförelse. Ordet är sedan 1987 också känt från den arabiska akronymen för ”Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya” som översatt betyder ”den islamiska motståndsrörelsen”.

Den konflikt vi ser idag såg Gud redan när ängeln profeterade om Ismael att han ”ska slåss mot alla och alla mot honom” (v12). Samtidigt finns också Guds löfte att han skulle välsigna denna släkt.

Gud är en personlig Gud, han såg Hagar, Sarai och Abraham. Det är intressant att se på några nyckelord från upplösningen på denna omöjliga konflikt för 4 000 år sedan som gäller än idag:
-Vänd tillbaka - omvändelse (v9)
-Ödmjukhet (v9)
-Namnet Ismael betyder "Herren hör" (v11)
-Gud uppenbaras för Hagar som "El-Roi" - Du är en Gud som ser (v13)

Herren hörde och såg allt som skedde, han dömde rättvist och gott. Han sände en ängel till Hagar och han fullföljde sitt löfte till Sarai och Abram (15 år senare) och de fick löftessonen Isak (1 Mos 21:5).

Heb 4:14-16 När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter