logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-01-10 (tidigare: 2024-01-07)

Betraktelse: Jesu dop

Att bli en kristen är ofta en process. Det går inte alltid att säga när exakt man började tro på Jesus. Det är inte så konstigt, även i större världsliga beslut som köp av ett hus eller en bil, så är det inte alltid man kan säga när man bestämde sig för just det huset eller den bilmodellen. Det är ofta ett beslut som växer fram, det finns dock ett exakt datum då man skrev under kontraktet och köpet blev officiellt. Dopet i vatten kan sägas vara en sådan ”officiell” handling där man bekräftar sin tro på Jesus.

I söndagens text från Matteus döps Jesus och det blir tydligt vem det är som tar ledningen efter dopet. I nästa vers fördes Jesus av Anden ut i öknen för att prövas (Matt 4:1). Det blev ett skifte i Jesu liv där han nu började sin publika tjänst.

När vi döps får vi ta del av Jesu seger, men även i en livslång kamp mot allt det som står Gud emot. Men vi står inte maktlösa. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. (Rom 8:37)! Det är värt att notera att när Jesus frestades i öknen var hans främsta vapen, Guds ord! (Matt 4:1-11)

Det kristna livet är också ett livslångt lärande i ödmjukhet. I Apg 18:24-19:6 läser vi om Apollos. Han var född i Alexandria och var allmänbildad, en god talare och mycket kunnig i Skrifterna. Dock talade han bara utifrån Johannes dop som främst handlade om omvändelse. Det är intressant att notera att han använder de gåvor han har och den förståelse han hade och verkade för evangeliet. Vi behöver inte vara fullärda innan Gud kan använda oss!

Vi ser också i texten att det inte heller handlar om positioner och titlar. Det fanns en sann ödmjukhet i församlingen. Den välutbildade Apollos blir undervisad av en andefylld enkel tältmakare och hans fru. Detta gifta par nämns alltid tillsammans. De refereras sex gånger i Nya testamentet, i fyra av dessa nämns frun, Priska, före sin man Akvila (vilket också är fallet här i Apg 18:26).

Dopet i vatten har ibland beskrivits som vårt beslut att följa Jesus och vattnet omsluter oss utifrån. Dopet i den helige Ande är däremot ett Andens verk som kommer inifrån, nu strömmar det levande vatten inifrån som ger kraft att leva ett kristet liv.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter