logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-09-07 (tidigare: 2022-09-04)

Betraktelse: Friheten i Kristus

Helgens tema är friheten i Kristus. I vår tid är den personliga friheten viktig. Vi vill göra våra egna val och själva bestämma över våra liv vilket i grunden är något positivt och gott. Det finns dock ingen sann frihet utanför Kristus. På grund av vår köttsliga natur kommer vi i vår frihet att ändå vara slav under den här världen och dess herre. Lögn, girighet, synd, död är några av de ok som tynger ner, binder och förlamar. Det är bara i Kristus som vi det finns verklig frihet.

I Matt 11:30 säger faktiskt Jesus att vi behöver gå in under hans ok för att uppleva friheten och livet, men det är ett milt, gott, behagligt ok fyllt med glädje. Bilden Jesus målar upp är ett ok som lades över två oxar som drog en plog eller vagn. Friheten i Kristus som oket ger innebär faktiskt tjänande och lydnad till den Gud som skapat oss. Det var vanligt att man kopplade ihop ett yngre djur med en erfaren oxe. Jesus är den erfarna "dragaren" som tar den stora bördan på sig. Jesus inbjuder oss att inte själva slita och arbeta utan frivilligt gå in under hans ok, tjäna och lyda honom, och på så vis koppla ihop oss med honom.

I texten från Lukas 13 helar Jesus en kvinna. Detta är andra gången Jesus helar på en sabbat, första gången var det en man med en förtvinad hand, se Luk 6:6-10, och nu är det en kvinna med krokig rygg. Lukas är noga att använda sig av principen "varannan damernas". Genomgående när han berättar om helanden, liknelser och händelser växlar huvudpersonen mellan en man och en kvinna. Ett effektivt litterärt skrivsätt som betonar att Jesus inte gör skillnad mellan män och kvinnor.*

Även i texten från GT läser vi också om ett helande. Hiskia var kung i Juda rike omkring 700 år f.Kr. När han är gammal och sjuk kommer profeten Jesaja till honom och ger ett budskap att han ska se om sitt hus. Hiskia hade ingen son som kunde ärva tronen, så han behövde utse en efterträdare. Den politiska situationen var också mycket instabil eftersom den assyriska armén hotade att inta landet. Vi läser i Jes 38:2 hur Hiskia vände sitt ansikte mot väggen (bort från tjänare, i avskildhet) och bad till Herren. Gud svarar på hans bön och han får femton år till att leva och löfte om Jerusalems beskydd.

I Rom 8 har Paulus redogjort att Gud har gjort oss fria från syndens och dödens lag (v1). Dock ligger fortfarande skapelsen under förgängelsen (v20). Paulus konstaterar att den här tidens lidanden betyder ingenting i jämförelse med, de kan inte, och är inte ens värdiga att jämföras med den härlighet som ska komma. Hela skapelsen väntar på den dag då detta ska ske. De troende är nu Guds barn, men den härlighet som finns i detta barnaskap är inte ännu uppenbarad (v18-19). Detta kommer att ske då Jesus kommer tillbaka, se 1 Joh 3:2. Då kommer skapelsen befrias och det blir fullständig frihet i Kristus för hela skapelsen!


*Några exempel på ”varannan damernas”: En man och Petrus svärmor botas, se Luk 4:33-40; en -officers tjänare och en änkas son botas, se Luk 7:1-15; Jairus och en kvinna kommer till Jesus, se Luk 8:40-56; en krokryggig kvinna och en man med vatten i kroppen botas, se Luk 13:1-6; 14:1-4; liknelse där en man har 100 får och en kvinna 10 mynt, se Luk 15:4-10; liknelse där en änka och två män ber, se Luk 18:1-14.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter