logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-08-18

Betraktelse: Friheten i Kristus

Helgens tema är friheten i Kristus. I vår tid är den personliga friheten viktig. Vi vill göra våra egna val och själva bestämma över våra liv, vilket i grunden är något positivt och gott. Det finns dock ingen verklig frihet utanför Kristus. På grund av vår fallna natur kommer vi i vår egna frihet ändå vara slav under den här världens herre. Lögn, girighet, synd, död är några av de ok som tynger ner, binder och förlamar. Det är bara i Kristus som ger sann frihet.

I Matt 11:30 säger Jesus att vi behöver gå in under hans ok för att uppleva friheten och livet, men det är ett milt, gott, behagligt ok fyllt med glädje!

Bilden Jesus målar upp är ett ok som lades över två oxar som drog en plog eller vagn. Friheten i Kristus, som oket ger, innebär en frivillig underkastelse till den Gud som skapat oss.

Det var vanligt att man kopplade ihop ett yngre djur med en erfaren oxe. Jesus är den erfarna "dragaren" som tar den stora bördan på sig. Jesus inbjuder oss att inte själva slita och arbeta utan gå in under hans ok, tjäna och lyda honom, och på så vis koppla ihop oss med honom. Först då kommer vi in i trons sanna vila.

I söndagens text från 2 Mos 4 får vi följa den sista delen av samtalet mellan Mose och Gud vid den brinnande busken. Mose kommer med ursäkt efter ursäkt för att inte göra Guds vilja. Efter fyra ursäkter säger han rent ut ”Sänd någon annan istället – vem som helst!” (2 Mos 4:13). Trots detta finns kallelsen kvar, och Gud sänder Mose och hans bror Aron och säger att han ska lära dem båda två vad ni ska göra, se vers 15.

Den sista ursäkten som Mose hade var hans oförmåga att tala. Han tyckte han hade svårt att uttrycka sig och hade aldrig varit bra med ord, men det var inget problem för Gud.

I texten från Markus 7:31-37 återkommer samma tema. Några kommer med en döv man till Jesus. Han helar mannen från sin dövhet och talsvårigheter – han blir fri i Kristus!

Varför sade Jesus sedan till dem att inte berätta om detta, i vers 36? Lite tidigare, i Mark 5:19-20, hade han ju uppmanat en man som blivit befriad att berätta om vad Jesus gjort!

Ibland gjorde uppståndelsen kring helanden att Jesus inte längre kunde vara i städerna, se Mark 1:40-45. Efter det första matundret ville man med våld göra honom till kung, se Joh 6:15.

Jesus visste att hans primära uppdrag här på jorden var korset. Ett fysiskt helande är temporärt, vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sitt liv? (Mark 8:36). Samtidigt känner Jesus alltid medlidande med enskilda människor och kan inte annat än gripa in, se Matt 14:14. Vi vet att Jesus var ledd av den helige Ande och gjorde gott och befriade alla som var bundna, se Apg 10:38. Undren bekräftade vem han var, se Apg 2:22, och efter att ha helat på en Sabbat säger Jesus att han bara gör sin Faders vilja, se Joh 5:19.

Jesus var konsekvent, vid de tillfällen då han visste att ryktesspridningen om undren skulle motverka hans syfte, bad han den helade att inte sprida det vidare. Vid andra tillfällen uppmanade han människor att sprida budskapet om honom.

Den helade mannen i söndagens text blev fri, men det är sorgligt att läsa hur han och hans vänner lydde inte Jesu ord. Friheten i Kristus är inte en fribiljett som gör att vi kan leva hur som helst.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter