logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-08-24 (tidigare: 2022-08-21)

Betraktelse: Nådens gåvor

Söndagens tema handlar om andliga gåvor. På samma sätt som vi får olika naturliga gåvor när vi föds in i den här världen, får vi också andliga gåvor när vi föds på nytt i vår ande. I det naturliga föds någon till att vara praktiskt lagd, en annan analytisk, någon är morgonpigg medan en annan är som mest kreativ på kvällen, osv.

Gud är stor, på samma sätt som det är omöjligt att definiera alla olika naturliga gåvor, finns det en enorm mångfald av andliga gåvor. Bibeln beskriver omkring tjugo olika huvudkategorier av nådegåvor. I söndagens text från Rom 12 skriver Paulus om sju av dessa.

De andliga gåvorna är inga prydnadsföremål som man får efter lång och trogen tjänst. Gåvorna ges på en gång för att man ska växa i dem. De är högst praktiska och är tänkta att användas för att hjälpa andra människor. Gåvorna underlättar, och inte bara det, de är nödvändiga för att utföra den unika kallelse som varje människa fått av Gud.

I texten från Matt 18 lyser Jesu nådefulla karaktär igenom. I vers 15 undervisar Jesus lärjungarna i konflikthantering. Utifrån vers 7 är det inte en fråga om, utan när någon säger eller gör något som sårar en annan troende. Anledningen att Jesus undervisar förlåtelse och hur relationer kan helas och upprättas just nu, beror på att några av lärjungarna hade pratat illa om Petrus och hans ledarroll bakom hans rygg, se vers 1. Det är uppenbart att det är Petrus som känt sig sårad eftersom han frågar hur många gånger han ska förlåta, se vers 21.

Petrus tar i och frågar Jesus om det räcker att förlåta sju gånger. Enligt den rabbinska traditionen som baserades på Amos 1:3, räckte det att förlåta någon tre gånger. Den fjärde gången någon gjorde samma fel mot dig behövde du inte förlåta, eftersom omvändelsen inte ansågs vara genuin. Petrus föreslog nu mer än det dubbla. Talet sju står också för fulländning.

Jesus svarar då honom att inte förlåta sju gånger, utan sjuttio-sju gånger. Uttrycket "sjuttio-sju" kan motsvara talet 490 eller 77 – oavsett hur man översätter står båda talen för en obegränsad förlåtelse!

Talet "sju", som Petrus nämner, och Jesu svar "sjuttio-sju" för tankarna till 1 Mos 4 där båda dessa uttryck omnämns i berättelsen om brodermördaren Kain. Hans ättling Lamek hade ärvt Kains belägenhet till våld och var dessutom också skrytsam och drevs av hämndlystnad. Om någon skadade honom skulle han hämnas "sjuttio-sju" gånger, se 1 Mos 4:15, 24. En kristen ska alltså vara lika belägen att förlåta som Lamek var att hämnas. På samma sätt som Lamek ville att straffet skulle överstiga brottet, ska förlåtelsen vida överstiga brottet.

Det finns även en association till jubelåret. Förlåtelsen ska vara som ett enda stort jubelår där allt startar om på nytt! Det finns tre sabbater i lagen: vilodagen, viloåret och jubelåret. Var sjunde dag ska människan vila från sitt arbete. Vart sjunde år ska marken vila, se 3 Mos 25:4-5. Båda dessa sabbater var temporära, men vart 49:e år, efter sju sabbatsår, är det jubelår. Då vilar jorden, slavar friges, alla återfår sina egendomar och alla skulder avskrivs, se 3 Mos 25:10-16. Tio gånger fyrtionio talar om en obegränsad förlåtelse.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter